Acil:+90 392 223 4694

Email : info@etikhastanesi .com

  • Acil Hattı: +90 392 223 4694
  • E-Posta: info@etikhastanesi.com
 
Etik Hastanesi Hasta Hakları ve Sorumluluklarınız

Bilgi Bankası

Etik Hastanesi Hasta Hakları

Etik Hastanesi Hasta Hakları

Haklarınız

• Hastanede verilecek hizmetLerden dil, din,ırk, etnik köken, cinsiyet, yaş, sosyal statü, ekonomik durum gözetilmeksizin adil olarak yararlanma
• Hastanede verien hizmetler ve olanaklar yetersiz kaldığı durumda hastane dışı bakım ve hizmetler konusunda bilgilendirilme ve yardım alma
• Sağlık durumunuzla ilgili teşhis ve tedavi işlemleri hakkinda eksiksiz bilgilendirilme ve tibbi kararlara katılma; istemediginiz takdirde tibbi durumunuzla ilgili bilgilendirilmeyi reddetme • Kurumsal dlizenlemelere uygun olmak kosuluyla hekiminizi ve hizmet sunacak personeli seçme ve değiştirme
•Önerilen,planlanan ya da yürütülen tedaviyi kabul etme, reddetme ya da kesme
• Kişisel değelerinize ve inançlarınıza saygılı bir bakım hizmeti alma
• Her tür tedavi, bakım ve konsültasyon sürecinde mahremiyetinizin korunması ve saygı gosterilmesini isteme
• Kişisel dosya ve sağlik harcamalarınızla ilişkin bilgilerin kaybolma ve kötüye kullanıma karşı korunmasını, onayınız olmadan üçüncü şahıslara açıklanmamasını isteme
•onayınız alınmadan, mahremiyetiniz ve kişilik haklarınız korunmak koşuluyla bilgi verilebilecek durumlar şunlardır
-bildirilmesi zorunlu hastalıklar
- adli ve idari soruşturma konusu olaylarda yasalann belirlediği kişi ve kurumlar
• Yaşamın son döneminde insan onuruna uygun bir bakım hizmeti alma
• Haklarınızın ihlali halinde yasal düzenlemeler çerçevesinde ilgili mercilere başvuru ve şikayette bulunma


SORUMLULUKLARINIZ

• Sağlığınızla ilgili şikayetler, geçirdiğiniz hastalıklar, daha önceki tedavileriniz, halen kullandığınız ilaçlar ve gördüğünüz tedaviler hakkında doğru ve eksiksiz bilgi verme
• Tedavinizle ilgili ortaya çıkan sorunlar ve yan etkiler konusunda doğru ve eksiksiz bilgi verme
• Onerilen tedaviyle ligili anlayamadığınız konularda bilgi isteme
• Sorumlu hekiminiz tarafından düzenlenen tedavi planına uyma
•Önerilen ya da planlanan tedaviyi reddettiginiz durumda doğacak sorunlardan sorumlu olma
• Teşhis ve tedavi sürecinde hastane kurallarına, hastane yönetiminin alacağı önlemlere ve verilen randevu saatlerine uyma, randevu değişikliklerini bildirme
• Hastane personeli, diğer hastalar ye ziyaretçilerin haklarına saygı gösterme, hastane malzemelerine ve sistemlerine kasten verilen zararları karşılama
• Bulaşıcı hastalık kuşkusu ya da varlığında, sorumlu hekimin izni olmadikca taburcu olmayi istememe